Kardiolipinə qarşı autoanticismlər (IgM) (Anti-CL IgM)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: qan acqarnına verilir
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Autoimmunoloji testlər


Kardiolipin İgM/İgG - mitoxondrilerin iç membranında olan negative yüklü fosfolipiddir.

Müayinəyə göstəriş: Venoz və arterial trombozlarda, trombositopeniyada, təkrari düşüklər, ölü doğum, ilkin sümük nekrozu və s.