Hepatit A (HAV IgM)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qanı acqarına götürmək məsləhətdir.
Müayinəyə hazırlıq: Müayinəyə xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar


Hepatit A - enteroviruslar tərəfindən törədilir. Fekal-oral yolla yoluxur. Yoluxmadan 7-10 gün sonra İgM yaranır və 6 ay müddətində təyin oluna bilər. HAV-da İqG rekonvalessensiya dövründə yaranır və erkən diaqnostika kriterilərindən sayıla bilməz. Bu markerin aşkarlanması nə vaxtsa keçirilmiş infeksiya haqqda xəbər verir.