Herpetik infeksiya I Tip (HSV I) (IgM)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazirlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar