Herpetik infeksiya II Tip (HSV II) (IgG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: qan acqarnına götürülür
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar

Herpeslər - bu virusların 100-dən çox tipi məlumdur. 3 yarım tipə bölünür: α, β, γ herpes viruslar. İnsan orqanizmində 8-9 tipi patogenliyə malikdir. Bu infeksiya TORCH qrupuna aiddir.