Xlamidiya (Ch.trachomatis) (IgM)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar

Xlamidiya - obliqat hüceyrədaxili, kiçik qram “-” törədicidir. Ümumi antigenlərə malikdir və yoluxmadan sonra müəyyən inkişaf mərhələlərindən keçir. Həm DNT həm də RNT genomludur. İnsan üçün 4 növü patogendir:
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Chlamydophila pecorum
Chlamydophila trachomatis