Listeriya (Listeria monocytogenes) (IgG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qanı acqarına götürmək məsləhətdir.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur..
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar

Listerioz - zoonoz infeksiya olub, kəskin sepsis kimi damaq badamcıqları və digər limfa düyünlərinin, mərkəzi sinir sisteminin, qaraciyərin, dalağın zədələnməsi ilə özünü biruzə verir. Törədicisi listeria monocytogenes, aerob, kiçik, polimorf, çöpşəkilli, qram “+” bakteriyadır.