Hepatit B (Anti-HBs-AB)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar