Sifilis (T.pallidum) (IgG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti: 3 s.
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazirlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar