Sifilis (T.pallidum) (IgM)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar

Sifilis - xroniki infeksion xəstəlik olub, törədicisi Treponema pallidumdur. Yoluxma əsasən cinsi, qan və qan preparatları, tibbi alətlər o cümlədən anadan dölə və s. yollarla baş verə bilər.