Toksoplazmoz

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar

Toksoplazmoz - toxoplasma gondii tərəfindən törədilir. Yoluxma oral və plasentar yolla ola bilər. Oral yolla - torpaqla kontaktda olan məhsulun gigiyenik qaydalara əməl edilmədən istifadəsi və şəxsi gigiyenik normalara riayət etmədikdə, ət və ət məhsullarının tam bişməmiş qəbulu və s. Plasentar yoluxma zamanı infeksiya anadan dölə ötürülür.Toksoplazmoz infeksiya TORCH qrupuna aiddir