Ureaplazma (U.urealyticum) (IgM)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qa
Test tipi: İnfeksiyalar

Ureaplazma - ureaplazmoz infeksiyanın törədicisidir. Tranzitor mikrofloranin tipik nümayəndəsidir. Əsasən sidik-cinsiyyət sistemini zədələyir. İnsan orqanizmi ücün 2 biovarı patogendir: Ureaplasma parvum və Ureaplasma urealyticum.
• Ümumi zülal - albuminlər və qlobulinlər qanın ümumi zülal kütləsini təşkil edir. Qanın laxtalanmasında və immun proseslərdə aktiv rol oynayır.
Müayinəyə göstəriş: xroniki və kəskin infeksion xəstəliklər, kollagenozlar, onkoloji xəstəliklər, qidalanma pozğunluqları, ümumi müayinə skrininqləri və s.