Brusella (Brucella melitensis), DNT təyini (keyfiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: venoz qan
Müayinəyə hazırlıq: Analizə xazırlıqla eyni.
Müayinə üçün material: Venoz qan və ya diqər bioloji material
Test tipi: ZPR-testlər