Epidemik parotit (MUMPS virus) (IgG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Anakizin verimə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar