HIV (Human immunodeficiency virus)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti: 3 s.
Analizn verilmə qaydaları: qan acqarnına verilir
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar