Lyambliya (Lamblia intestinalis) (IgM)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verimə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar