Hepatit B (Anti-HBе-Ab)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00 Aparılma müddəti: Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına verilir Müayinəyə hazırlıq: Müayinayə xüsusi hazirlıq tələb olunmur. Müayinə üçün material: Venoz qan Test tipi: İnfeksiyalar