Hepatit B (HBsAg)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: yoluxma anından 6 həftə sonra aparmaq düzgündür.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar


Hepatit B - törədicisi hepadnaviridae viruslarıdır. Antropanoz infeksiyadır. Aşağıdakı infeksion markerləri təyin olunur:
• HBsAg - əsas markerlərdən olub, infeksiyalaşmanı göstərir.
• HBcAg - virusun aktiv reproduksiyasını göstərir.
• HBeAg - virusun aktivliyini, yüksək virulentliyini və infeksiyalaşdırma dərəcəsini göstərir.
• DNT HBV - virusun genom göstəricisidir və s.