Helikobakterioz (H.pylori) (IgA)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazirlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Təyin olunma üsulu: İmmunoferment analizi (rElise/RSK)
Test tipi: İnfeksiyalar