Helikobakterioz (H.pylori) (IgG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazirlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İnfeksiyalar

Helicobacter pylori - mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyində, mədə xərçəngində etioloji olaraq bu törədici xüsusi yer tutur. Eyni zamanda B tip iltihabi qastritlərin inkişafında helicobacter pylori əsas rol oynayır.