Demodeksin təyini

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-14:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Analizi verməzdən əvvəl sabun və digər yuyucu vasitələrlə əl-üz yumaq olmaz.
Müayinəyə hazırlıq: dekorativ və müalicəvi kosmetikadan istifadə etmək olmaz.
Müayinə üçün material: Bioloji material
Test tipi: Kliniki testlər
Test tipi: Kliniki testlər