Nəcisdə gizli qan sınagı (kart-test)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-14:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Nəcis
Test tipi: Kliniki testlər


Nəcisdə gizli qan - nəcisin rəngini dəyişməyən, makro və mikroskopik üsullarla aşkarlanmayan qan.
Müayinəyə göstəriş: mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasının perforasiyası, gizli mədə qanaxmaları və s.