Kursrok-Müller sınağı

Analizin götürülmə vaxtı: 08:00-14:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Cinsi pəhriz
Müayinəyə hazırlıq: Qadınlardan-servikal kanaldan damla. Kişilərdə-Spematazoid
Müayinə üçün material: