Qan qrupunun və Rh-faktorun təyin olunması

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Kliniki testlər