Qanda rezus-əkscismlərin təyin olunması (Rh-əkscisimlər)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin veilmə qaydaları: Analizə hazırlıq tələb olunmur.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Kliniki testlər