Qanın ümumi analizi (retikulosit ilə)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analiz hazırlıq qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.


Qanın ümumi analizi-müxtəlif fizioloji və patoloji faktorlara qarşı qanyaradıcı sistemin reaksiyasını özündə əks etdirir.
Qanın ümumi analizi bizə aşağıdakıları göstərir
• Eritrositlərin miqdarı
• Eritrositlərin çökmə sürəti(EЗS)
• Hemoqlobin
• Leykositlərin miqdarı
• Leykositar formula

Qanın ümumi analizi nələrdən xəbər verir :

• Anemiya (qanazlığı)
• Şış xəstəliyi
• İnfeksiyon-iltihabi xəstəliklər
• Allerqi

Leykositar formula - qan yaxmasında leykositlərin müxtəlif növlərinin faizlə nisbətini göstərir.
Limfositlərin mütləq sayı - müxtəlif virus infeksiyaları tireotoksikoz, allergik reaksiyalar, autoimmun xəstəliklər zamanı bu göstərici dəyişə bilər.