Nəcisin ümumi analizi (mikroskopiya)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-14:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Nəcis
Test tipi: Kliniki testlər

Nəcisin ümumi analizi - koproqramma adlanır, həzm sisteminin patologiyaları zamanı mühüm diaqnostik əhəmiyyətə malikdir.
Müayinəyə göstəriş: qurd invaziyalarının erkən diaqnostikası, müalicənin effektivliyinə nəzarət və s.