D-dimer (D-dimers)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizə hazırlıq: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hemostaz testlər