Aktiv parsial tromboplastin vaxtı (APTV, Activated Partial thromboplastin time, APTT)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür (axırıncı qida qəbulundan 8 saatdan az olmayaraq vaxt keçməlidir).
Müayinəyə hazırlıq: Müayinəyə xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hemostaz testlə

aPTT - xüsusi reagentlərin birləşməsindən sonra qan laxtasının yaranma vaxtını göstərir. Müayinəyə göstəriş: hemostaz sistemin müayinəsi və s.