Faktor I (Fibrinogen)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hemostaz testlər


Fibrinogen - qaraciyərdə sintez olunur. Trombinin təsiri ilə fibrinogendən həll olunmayan fibrin monomerləri əmələ gəlir ki, bunlar da polimerləşərək fibrin tellərinə (laxta) çevrilir.

Müayinəyə göstəriş: qan laxtalanması ilə bağlı patologiyalar, hamiləlik zamanı, iltihabi proseslərdə və s.